Как да създам услуга?

През компютър

Изберете от менюто вляво УСЛУГИ И КАТЕГОРИИ. Изберете Услуга и след това натиснете бутона горе вдясно + Нова услуга.

След създаване на първата категория за групиране на услугите ви, бихте могли да създадете и първата си услуга. Всяка услуга има вид (единична и групова, а скоро и пакетна) и различни ценови и времеви параметри, както и опции за избор на служител – изпълняващ услугата, различни ресурси, данъци и др. опции, които можете да зададете.

Единичната услуга е услуга за еднократни песещения от клиент, а груповото занимание е за групови посещения и повече клиенти.


През мобилно приложение


Изберете от бързо меню УСЛУГИ И КАТЕГОРИИ.

Изберете Услуга след което горе вдясно натискате бутона + за да добавите нова услуга.

Всяка услуга има вид (единична и групова, а скоро и пакетна) и различни ценови и времеви параметри, както и опции за избор на служител – изпълняващ услугата, различни ресурси, данъци и др. опции, които можете да зададете.

Имате нужда от помощ?

Ако имате каквито и да е въпросите за софтуера на Reservation.Studio не се колебайте и се свързвате с нас.