Услуги и Категории

Как да създам услуга?

През компютър Изберете от менюто вляво УСЛУГИ И КАТЕГОРИИ. Изберете Услуга и след това натиснете бутона горе вдясно + Нова услуга. След създаване на първата

Как да създам Категория за услуги?

През компютър Изберете от менюто вляво УСЛУГИ И КАТЕГОРИИ. Изберете Категория и след това натиснете бутона горе вдясно + Нова категория. Може да включите избрани