Служители

Как да създам служител?

През компютър Изберете от менюто вляво Служители. В отворения нов прозорец натиснете бутона горе вдясно +Нов служител. Може да добавите избрани услуги, които служителят извършва