Версия 1.14.7

  • Отстранен проблем при ескпорт на клиенти и разширение при сваляне на файла
  • Обновяване на основната база данни към Google cloud
  • Ускоряване на бързодейтвието на системата

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.