Версия 1.14.4

  • Оптимизирано търсене на клиенти
  • Оптимизирано търсене на услуги
  • Оптимизиран избор на служители и услуги към тях
  • Поправен проблем в продажба на стоки и промяна на мерна единица

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.