Версия 1.14.2

Features

  • Отчети > Резервации: Топ клиенти

Bug Fixes

  • Media: Поправен проблем с качване на картинки
  • UI: Поправени визуални проблеми

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.