Версия 1.13.3-Уебсайт услуги

  • Възможност за избор кои услуги да бъдат видими в генерирания уеб сайт
  • Търсене на стоки БЕЗ баркод
  • Показване цената на услугата в списък с извършени услуги
  • Добавени „категория“ и „марка“ при експорт на доставка/заявка
  • Добавено поле баркод в експорт на стоки
  • Оптимизирана работа на системата

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.