Версия 1.13.1

Bug fixes:

  • Поправка при закръгляне на цени в продажба (до 4 символа след десетична запетая – 0.0001)
  • Отстранени проблеми при работа с мобилни устройства (iOS)
  • Оправен проблем при редакция на стока от доставка

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.