Версия 1.13.0

Акценти във версия 1.13.0

 • Групов ъпдейт на стоки – дава възможност за бърза промяна на стоки още в списъка със стоки.
 • Добавяне на множество стоки –  възможност за бързо добавяне на стоки в продажба, ревизия и доставка.
 • Работно време – изпращане на имейл адрес и сваляне на график за работно време в pdf формат.
 • Приставка за вграждане в уеб сайт

Как работи груповият ъпдейт на стоки?

От менюто Склад > Стоки изберете продуктите които искате да промените.

В горната част на прозореца ще се появи меню с което можете да изберете нужните промени които искате да запазите на избраните продукти.

 • С натискане на бутона за запазване всички избрани стойности ще бъдат запазени към всички избрани стоки.
 • С натискане на бутона за изтриване – всички избрани стоки ще бъдат изтрити!

С тази нова функционалност бихте могли лесно да променяте мерни единици, марки, категории и цени на стоките.

Как работи добавянето на множество стоки?

В секциите Ново плащане, Склад > Доставка и Склад > Ревизия са добавени бутони за бърз избор на стоки.

Къде се намират бутоните?

В Склад > Ревизия:

В Склад > Доставка:

В Ново плащане:

С натискане на един от посочените бутони ще се отвори прозорец в който можете да филтрирате желаните от вас стоки и да ги добавите с едно кликване на бутона Зареди стоките.

Ако се намирате в Нова продажба имате и допълнителна опция с която можете да изберете склада от който искате да продадете стоките, количеството, цената която да ползвате и отстъпката към всички избрани стоки.

Работно време – изпращане и сваляне

В менюто Салон > Работно време (с активирано работно време с график на служителите) имате нови функционалности за изпращане и сваляне на работно време.

Свали графика ви дава възможност да свалите работният график във pdf формат, като имате възможност да свалите общ график за всички служители или за всеки служител по отделно.

Изпрати графика ви дава възможност да изпратите графика до служител на имейл адрес, като имате избор дали да се изпрати общият или за определен служител график.

Приставка за вграждане в уеб сайт

В меню Настройка имате възможност да използвате и настроите Ваш собствен бутон – приставка за онлайн резервации. Бутонът е  с избор за желана позиция в уеб сайта ви, смяна на цвят и задаване на собствено съобщение за подсказване на клиента, за да направи онлайн резервация.

Bug Fixes

 • Изтриване на салон: Оптимизиране процеса за изтриване на салон
 • Клиенти > Импорт от excel: Преведени типове на полетата
 • Отчети > Плащания: Оптимизирани графики
 • Работно време: Ограничен достъп на служителите до работно време
 • Рецепция: Поправени индикатори за зареждане

Features

 • Dashboard: Информация за SMS абонамент
 • Клиенти: Възможност за експортиране на клиенти
 • Плащане: Добавена възможност за добавяне на множество стоки в Плащане-> Стоки
 • Онлайн резервации: Настройка на приставка за вграждане в уеб сайтове
 • Отчети > Резервации: Филтриране на резервациите по „източник“ – Онлайн резервация, рецепция
 • Помощ: Връзка към контакти на Reservation.Studio
 • Работно време: Възможност за сваляне на работен график в PDF вариант и разпечатването му
 • Работно време: Изпращане на работен график до служителите по имейл адрес
 • Ревизия: Добавена обща разлика в количествата на стоките при ревизия.
 • Рецепция: Визуализация на интервалите в рецепция през 1ч
 • Склад > Стоки: Групов ъпдейт на стоки
 • Служители: Възможност за напускане на салона от страна на служителският акаунт
 • Служители > Права: Нов достъп на служителите – „Управление на файлове“ – дава възможност за качване на файлове към услуги и профили на клиенти от служителстките акаунти
 • Стоки: Възможност за зареждане на множество стоки едновременно в ревизия.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.