Версия 1.12.1

  • Увеличен е лимитът на показване до 40 резултата при търсене на стока за продажба
  • Разширено е менюто за избор на стока с цел повече видимост на информацията за продукта
  • Оптимизиране на мобилна версия (направени корекции за избор на час в IOS)
  • Оправен проблем при бързо сменяне на дните в рецепция.
  • Оптимизиране работата на системата с Internet Explorer
  • Добавено е описание на стоката под името и в Склад -> Стоки
  • Добавена е възможност за директно разглеждане на плащането от закупени продукти в профила на клиента

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.